Tung trafik ligger bakom vägtrafikens ökade utsläpp under 2018 visar Trafikverkets årsrapport 2018. En ökning av lastbilstrafiken med närmare tre procent gjorde att de samlade utsläppen från vägtrafiken steg med 76 000 ton. Det motsvarande en uppgång med 0,5 procent från året före.